Boerhaave ontvangt handgeschreven brief van Einstein

Rijksmuseum Boerhaave neemt op 12 maart een bijzondere schenking van twee particuliere weldoeners in ontvangst: originele documenten van natuurkundigen Albert Einstein en Hendrik Antoon Lorentz. De officiële overdracht gaat gepaard met een symposium en de onthulling van de documenten in een speciale vitrine. 

De documenten van Einstein refereren aan de uitreiking van de Gouden Medaille van het Amsterdamse Genootschap ter bevordering van Natuur-, Genees- en Heelkunde, welke de Duitse geleerde op 13 december 1923 in ontvangst nam. Hij stuurde vanuit Berlijn onder andere een handgeschreven dankwoord naar het Genootschap.

Het materiaal van Lorentz leert ons meer over de jeugd in Arnhem van de Leidse hoogleraar. Tevens is er een bankoverschrijving van Lorentz’ Nobelprijs en een schets met een tafelschikking van het dies-diner van de Leidse universiteit in 1900, Lorentz was toen rector.

Einstein en Lorentz / Foto: Rijksmuseum Boerhaave Leiden

Einstein en Lorentz
De twee wetenschappers Einstein en Lorentz toonden elkaar veel respect en waardering. In 1953 stelt Einstein over zijn collega: “Hij betekende voor mij persoonlijk meer dan alle anderen, die ik op mijn levensweg heb ontmoet”. Andersom noemt Lorentz in 1923 zijn vriendschap met Einstein “een van de beste dingen die mijn zijn overkomen”.