Bezoek kunstmusea sinds 2009 met 89% gestegen

Uit de jaarlijkse publicatie ‘Cultuur in Beeld’ van het ministerie van OCW blijkt dat de musea voor beeldende kunst de afgelopen jaren maar liefst 89% meer mensen hebben ontvangen. Tevens blijken negen op de tien Nederlanders ieder jaar ten minste één culturele voorstelling, tentoonstelling of festival te bezoeken. 

Minister Ingrid van Engelshoven (cultuur): “Van deze cijfers word ik vrolijk. Kunst en cultuur zijn voor mij als zuurstof voor de samenleving: zonder kunnen we niet. Deze bezoekersaantallen laten zien dat we in Nederland een bloeiende culturele sector hebben, die we moeten koesteren. Ik ben dan ook trots dat ik als minister aan de slag mag met deze sector. De komende jaren investeren we extra in kunst en cultuur, omdat ze van onschatbare waarde zijn.”

Museale renovaties 
Over de periode van 2009 tot 2016 is er dus een enorme toename in het museumbezoek geconstateerd. Zoals hierboven genoemd geldt voor musea met beeldende kunst een stijging van 89%, ook de musea met rijkssubsidie zagen hun bezoekersaantallen met 81% toenemen. Een van de verklaringen voor deze hoge cijfers is onder meer omdat het Rijksmuseum, Het Van Gogh Museum en het Mauritshuis na renovaties hun deuren weer openden.

Wij kijken niet alleen graag toe hoe anderen hun kunsten vertonen, zes op de tien Nederlanders beoefenen zelf een vorm van cultuur in hun vrije tijd, zoals het spelen van toneel of een muziekinstrument. Er komt ook steeds meer interesse voor het verleden, steeds meer personen doen onderzoek naar hun stamboom of historische figuren.