Nieuwe ministers van OCW in Rutte III

De positie van Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) wordt in het kabinet van Rutte III ingenomen door Arie Slob (55) van de ChristenUnie en Ingrid van Engelshoven. Zij volgen Jet Bussemaker (PvdA) op. Arie Slob heeft eerder al jaren in de Tweede Kamer gezeten, was sinds twee jaar directeur van het Historisch Centrum Overijssel en daarmee ook betrokken bij de ontmanteling van het Stedelijk Museum Zwolle. 

Slob zal zich vooral bezighouden met primair en voortgezet onderwijs en met media. Vermoedelijk heeft vooral het onderwijs hem deze taak op laten pakken, dit thema heeft hem altijd nauw aan het hart gelegen en was eerder onderdeel van zijn politieke portefeuille. Ingrid van Engelshoven neemt de cultuurportefeuille voor haar rekening.