Allard Pierson Museum en Bijzondere Collecties UvA samen verder

Het Allard Pierson Museum en de Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam gaan voortaan verder onder dezelfde naam: Allard Pierson, hét museum en kennisinstituut voor erfgoedcollecties van de Universiteit van Amsterdam. Per 1 januari 2018 is de organisatiestructuur al aangepast op deze nieuwe positionering, het verzamelbeleid en collectiebeheer blijven ongewijzigd. 

Onder leiding van directeur Wim Hupperetz, hoofdconservator Marike van Roon en hoofd zakelijke exploitatie Yvonne Twisk worden de komende tijd gewerkt aan deze transitie. Hier is onder meer een verbouwing en herinrichting mee gemoeid. Tijdens de werkzaamheden blijven beide instellingen gewoon open. in het voorjaar van 2019 moet alles voltooid zijn.

Bij de verbouwing en herinrichting wordt een inbreiding gerealiseerd aan de zijkant van het gebouw, waardoor er meer vierkante meters komen voor de dynamische presentatie van de collecties Van Nijl tot Amstel. Hierin komen de collecties van beide instellingen tot hun recht. Er komt ook een collectiezone waarin de restauratieateliers worden samengevoegd. De handbibliotheek wordt geactualiseerd en er komt een nieuw auditorium. Het Museumcafé blijft bestaan en wordt mogelijk uitgebreid.